ДЕКЛАРАЦІЯ ГРОМАД ЛЮДСТВА

ДЕКЛАРАЦІЯ ГРОМАД ЛЮДСТВА

Громади світу, єднайтеся в мережі!
Ми ті, хто зруйнував Радянський Союз і ще пам’ятає його. Ми ті, хто спробував побудувати ліберальну демократію і зіштовхнувся з проблемами відсутності досвіду подолання пасток свободи. Ми бачили і одне, і інше, і можемо говорити з більшого досвіду, ніж ті, хто давно живе в світі свободи, обмеженої владою держав та корпорацій, і намагається не помічати цього.

Перед Богом і людьми всього світу, перед сучасниками і нащадками ми проголошуємо наше бачення перспектив світу, наші прагнення, наші сподівання, наші мрії. Пропоновані нами підходи є ідеалами, яких ми прагнемо, є орієнтирами, до яких ми прямуємо.
                       
                                                                                                          Сергій Дацюк, філософ, Київ

DECLARATION OF THE HUMANKIND COMMUNITIES

Communities of the world, unite in networks!
We are the ones who demolished the Soviet Union. We still remember it. We are also the ones who tried to build a liberal democracy and came across the problem of lack of experience in overcoming the traps of freedom. We have seen both systems, and can speak based on broader experience than those who have lived in the world of freedom limited by the power of states and corporations, and who try not to notice this fact.

In the face of God and humankind, contemporaries and descendants we declare our vision of the world perspective, our aspirations, our hopes, and our dreams. The approaches we propose are both ideals that we strive for and milestones that we go for.

United humankind! Joint action! Common future!
Sergii Datsiuk (Sergey Datsuk), philosopher, Kyiv

повна стаття за лінком нижче

Декларация общин человечества

Текст читайте на русском, английском, немецком,  украинском и белорусском языках.

ERKLÄRUNG DER GEMEINSCHAFTEN DER MENSCHHEIT

Communities der Welt, vereinigt euch!
Wir sind diejenigen, die die Sowjetunion zerstörten und an sie noch erinnern. Wir sind diejenigen, die versuchten, eine liberale Demokratie aufzubauen und dabei auf die Probleme des Erfahrungsmangels stießen, die Fallen der Freiheit zu überwinden. Wir sahen sowohl jene als auch andere, und wir können mit mehr Erfahrung sprechen als diejenigen, die seit langem in einer Welt der von Macht der Staaten und Unternehmen begrenzten Freiheit leben, aber bemühen sich dies nicht zu merken.

Vor Gott und den Menschen der ganzen Welt, vor Zeitgenossen und Nachkommen verkünden wir unsere Vision von Perspektiven auf Frieden, unsere Streben, unsere Hoffnungen, unsere Träume. Die von uns angebotenen Herangehensweise sind Ideale, die wir anstreben, sind Orientierungspunkte, zu denen wir uns bewegen.

Дэклярацыя грамадаў чалавецтва

Вера ў адзінае чалавецтва абвяшчаецца сістэмаўтваральнай.
Гэтая вера азначае наступнае:
1) Калі вы не разумееце ніжэйпададзенага, значыць гэта не для вас. Новы сьвет будзе складаны і яго разуменьне таксама будзе складаным. Абвінавачваньні ў складанасьці тэксту не прымаюцца і не разглядаюцца.
2) Адмаўленьні магчымасьці рэалізацыі гэтых ідэй не прымаюцца і не разглядаюцца, таму што супярэчаць сістэмаўтваральнай веры ў магчымасьць гэтага.
3) Вітаецца распаўсюд гэтых ідэй, абмеркаваньне гэтых ідэй, абмеркаваньне спосабаў рэалізацыі гэтых ідэй і наступстваў іх рэалізацыі.
4) Той, хто падтрымлівае і распаўсюджвае гэтыя ідэі, зьяўляецца іх пасьлядоўнікам. Пасьлядоўнікі самавызначаюцца за межамі нацыянальных дзяржаў і любых іншых унітарных ідэнтычнасьцяў.
5) Спробы вылягчыць, падмяніць або сказіць гэтыя ідэі маюць жорстка спыняцца пасьлядоўнікамі ў працэсе абмеркаваньня. Вітаюцца толькі разумовыя ўстаноўкі, накіраваныя на адзінства грамадаў чалавецтва перад усемагутнасьцю дзяржаў ды карпарацый.
6) Дэструктыўныя дзеяньні ў працэсе рэалізацыі гэтых ідэй маюць жорстка спыняцца пасьлядоўнікамі. Вітаюцца толькі канструктыўныя дзеяньні, накіраваныя на рэалізацыю ідэй і іх разьвіцьцё.

З цієї праці С. Дацюка виокремимо корисну для нас всіх цитату:
На сьогодні світом керують не стільки політичні лідери, скільки лідери транснаціональних корпорацій, які по суті приватизували держави. Новий світовий правлячий клас це вже клас корпораторів, а не державних діячів.

Коментарі