Світогляд. Осип Бойдуник "Національний солідаризм"

     Від перемоги того чи іншого світогляду залежить доля цілого людства з його дотеперішніми надбаннями в царині культури і цивілізації
та людська г і д н і с т ь. 
     Від тієї перемоги залежить чи людина піде по шляху духово-культурної творчости чи буде завернена і спрямована по шляху примітивного, хоч визбороєного в наймодернішу техніку "існування".      
З тих двох основних світоглядів - матеріялістичного і ідеалістичного, розвинулися різні відміни світоглядів. Для нас тут важні два дальші засадничі світогляди, а саме: індивідуалістично-матеріялістичний і універсалістично-ідеалістичний.

Осип Бойдуник "Національний солідаризм" 1946р.
В Україні зараз навала перекладного іноземного Non/fiction, а свого власного українці мало читають і мало перевидають.

Що пропонує ідеологія ліберального капіталізму? 
Збирати речі, емігрувати, їхати будувати економіки "розвинених" країн, а свою країну і економіку занедбати.

Чи в цьому вихід і порятунок для українок і українців, країни, нації?


Коментарі