Глобальні проекти в Україні

Глобальні проекти в сучасній Україні:

1. Global Ukraine.

Запровадити електронний паспорт, голосування через інтернет.
Визнати українців у діаспорі громадянами України, дозволити закордонним українцям набути громадянство за спрощеною процедурою.

Кожен з Вас, українці, є лідером... це в крові... навіть не сперечайтесь, просто відкрийте для себе.
У Вас є мрії, які ви робите реальністю щодня!
Ви ставите спортивні рекорди, будуєте ракети, літаки, автомобілі, будинки, створюєте комп’ютерні програми, започатковуєте стартапи, розвиваєте власний бізнес, вирощуєте зерно, печете хліб.
Кожен день Ви відкриваєте для себе щось нове у світі. Вам нудно жити без відкриттів і досягнень у всіх сферах життя.
Якщо Вам пропонують створити імідж, національну ідею, міфи -
Ви розумієте, що тут щось не так, це щось аморфне, ці поняття неможливо пощупати і осмислити. Чому?
Українці, ви народжені реалізовувати свої мрії!

Україна - земля, де мрії втілюються у реальність.

2. Хазарський каганат - 3.


Серед східнослов’янських народів епохи Середньовіччя, які заселяли й територію України в другій половині І тис. н.е., одне з провідних місць займали піддані могутнього й великого об’єднання ¬- Хозарського каганату, котрий проіснував з VІІ по Х ст. Вплив цього утворення на сусідів був таким, що на Русі великі князі київські іноді навіть називали себе каганами, щоб і в титулатурі бути на рівних з тими сильними володарями.
Держава і цивілізація в історії України. Хозарський каганат


У світовій історичній науці протягом століть недостатньо уваги приділялось такому унікальному явищу, як існування народу, який на межі Європи і Азії, тобто між християнським і мусульманським світом, утворив Хозарський каганат.

Походження хозарського народу ще дотепер є питанням дискусійним, остаточно не вирішеним. Досконало не встановлено і етнографічну приналежність хозар. Суперечливими є думки і щодо місця розташування давніх політичних центрів цієї країни. Існують величезні розбіжності між науковцями щодо трактування окремих подій в історії Хозарського каганату, так і всієї політичної історії назагал.
Каганат на ранніх періодах свого розвитку мав значне прогресивне значення. Серед заслуг хозарів на цьому етапі можна виділити призупинення експансії арабів, встановлення безпеки і порядку в прикаспійських степах, що дало можливість розвиватись землеробству, ремеслам і торгівлі. Хозари створили самобутню культуру, яка створювалась і з значними впливами з боку Тюрків, Візантії, Персії, а згодом Арабів. Хозарський каганат виконав роль захисного щита Східної Європи перед Арабським халіфатом і зупинив його на кавказькому напрямку експансії мусульманського світу. Унікальна релігійна ситуація, яка виникла внаслідок свого місця розташування на межі мусульманського і християнського світів, породила політику віротерпимості, що було найкращим можливим варіантом державної політики в такій релігійно різнобарвній країні. Віротерпимість дала змогу розвиватись всім громадянам держави і створила умови для стікання в Хозарію біженців з різних країн. Могутній Хозарський каганат впродовж багатьох років стримував натиски кочівників зі Сходу, що позитивно відбилось на розвитку слов'ян і дало їм змогу заселити Північно-Причорноморські степи. Гнучка внутрішня політична будова конфедеративного характеру дала змогу об'єднати в Хозарський каганат без великого опору велику кількість споріднених між собою народів. Така будова забезпечила Хозарському каганату внутрішній спокій і злагоду і зовнішньо-політичну могутність.

Значної шкоди хозарам завдали арабо-хозарські війни. Але переломним моментом в історії Хозарського каганату було прийняття іудаїзму державною релігією в 808 році. Внаслідок чого держава перетворюється з федеративої в тоталітарну, занепадає народне господарство, гине самобутнє мистецтво, спадає могутність Хозарії. Вона стає паразитичною державою, яка заважає торгівлі інших народів. Через заміну політики віротерпимості на переслідування за релігійною ознакою і громадянську війну хозарське суспільство отримало внутрішній надлом. Що й призвело до поступового занепаду, а потім і загибелі Хозарського каганату.


3. Міжмор'я.


Ідея Міжмор’я не нова, вона швидше також маловідома, оскільки її популяризацію в Україні постійно блокували та й нині іґнорують залежні засоби масової інформації. Вона виникла у Польщі завдяки Юзефу Пілсудському, який свого часу очолював відроджену Польську державу. Виходячи з тогочасних політичних реалій, Пілсудський вже тоді висловив сміливу пропозицію об’єднання країн Середньої Європи на основі конфедерації, до якої мали би увійти Польща, Україна, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Угорщина, Румунія, Югославія, Чехословаччина, а також, можливо, Фінляндія. Об’єднання, як державне утворення, задумувалося на противагу східним і західним агресорам і з максимальним урахуванням національних інтересів середньоєвропейських народів. Тобто за умови здійснення такого задуму ця конфедерація повинна була сягнути від Чорного моря до Балтійського й Адріатичного морів.
Одначе тоді на заваді реалізації цієї ідеї стало чимало чинників. Проект конфедеративної держави ґрунтувався на ідеї відродження Речі Посполитої, тож план маршала Пілсудського зіткнувся з опором як за кордоном, так і всередині країни. Українські, білоруські та литовські націоналісти побоювалися, що в об’єднаній державі неполяки (а особливо некатолики) опиняться на положенні громадян другого сорту. У самій Польщі також було багато прихильників створення чисто польської національної держави.
Після розвалу Совєтського Союзу ідея Міжмор’я знову відродилася і знайшла своїх прихильників не лише у Польщі, а й у політичних колах поневолених східних слов’янських країн. Наприкінці 80 – початку 90-х років минулого століття за ідею Балто-Чорноморської співдружності виступали Білоруський Народний Фронт та Український Народний Рух. До речі, зниклого безвісти 16.01.1994 члена НРУ, співавтора проекту «Балто-Чорноморська дуга» Михайла Бойчишина правоохоронні органи так і не знайшли. У згаданому Проекті йшлося про Балто-Чорноморський нафтовий колекторОбговорення цього питання планувалося продовжити у Києві 29-30 січня 1994 року на другій міжнародній конференції, головою оргкомітету якої був саме М. Бойчишин...Тоді дехто кивав на російські спецслужби, оскільки відомо, московські політичні кола, як правило, оцінювали та й нині оцінюють такі ідеї критично або вороже… Адже втілення їх позбавило б Росію монополії на постачання нафти в Україну і Білорусь.

Сьогодні ж на здійснення ідеї побудови тісної політичної та економічної співдружності з природними союзниками — країнами Балто-Чорноморської геополітичної осі (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Болгарія, в перспективі — Білорусь та ін.) спрямовує свої зовнішньополітичні зусилля Всеукраїнське об’єднання «Свобода». У пункті 4 розділу VII «свободівської» партійної Програми захисту українців, зокрема, зазначено: «Ініціювати взаємовигідні угоди між цими державами та Україною в усіх стратегічно важливих галузях: торгівлі та митній політиці, енергетичній безпеці та транзиті, обороні тощо».

4. Четвертий Гетьманат.

Третій Гетьманат розвивається «вшир» за рахунок створення нових демосів, «вгору» – за рахунок їх об’єднання у демоси вищого рівня, і «углиб» – за рахунок введення нових ролей. Оскільки демоси є духовно цілісними утвореннями, то в них єдино прийнятним  способом ухвалення рішень є консенсус. Крок 1. Ця робота починалася як пошук механізму заснування Української держави шляхомУстановчих зборів українців цілого світу. Саме Установчі збори мали б вирішити, якою буде нова держава.
Крок 2. Шлях Установчих зборів загальновизнаний у світі, проте він веде до розриву легітимності(стара система не визнає існування нової), а тому може призвести до внутрішнього конфлікту. Проблема вирішується шляхом легалізації Установчих зборів у формі політичної партії. Нова формапоєднання Установчих зборів з політичною партією називається  Національний Собор. Маючи масову підтримку українців цілого світу, така інноваційна політична організація могла б здійснитилегітимний перехід України до нової державної системи.
Крок 3. Система завжди формується під певну мету, тому успішна реалізація Національного Собору потребує одночасного формування діючої моделі нової держави. Відтак в організацію Національного Собору одразу ж закладаємо світоглядну, політичну і економічну модель нової держави. Фактично, рух до майбутньої держави ми поєднуємо з практичним творенням цієї держави тут і тепер.   

5. Людина 6-й раси.


Питання в тому що влада не хоче розвивати глобальні проекти.
Чи хочуть українці дізнаємось за 2-3 роки.

Звичайно глобальних проектів в Україні більше ніж п’ять.

Коментарі