Українське суспільство

Ви слідкуєте за змінами українського соціуму, суспільства? Які процеси відбуваються у свідомости основних груп людей? Які фактори призвели до найбільших, найсуттєвіших змін за останні 2 роки?
Але спочатку напевно краще дослідити українське суспільство як таке. Його групи, стани, мрії, ідеї, проекти майбутнього.
Соціологічних, культурологічних досліджень суспільства давно не зустрічав. Мабуть ця тема цікавить лише вузьке коло спеціалістів.

Коментарі