Солідаризм в Україні

Солідаризм і Україна. Певною мірою ідеї українського національного солідаризм висловлював Тарас Шевченко. У своїх творах він окреслює недоліки розділеного соціуму, духовно збіднілої еліти, класового егоїзму та відсутність відповідальності: «Доборолась Україна до самого краю. Гірше ката свої діти тебе розпинають». Він ставить за приклад ідеалізований устрій Козаччини, змальовуючи втрачений ідеал соціальної гармонії та національної величі: «Було колись в Україні ревіли гармати; було колись запорожці вміли панувати». Шевченко пророкує своїм землякам світле майбутнє через загальну солідарність. Практично в кожному творі Т.Шевсенко закликає українців бути спільниками – не ділити життя й батьківщину, а разом іти до загального блага. У часи національного поневолення, Т.Шевченко пропонує українцям силовий метод зміни наявного соціального стану – «повставати й рвати кайдани». Як солідаристичний ідеал пропонує «сім’ю вольну, нову», а сім’я, кровна спорідненість – це перший ступінь суспільної солідарності, суспільство-народ він хоче бачити сім’єю.Надалі різноманітні концепції солідаризму в українській філософській думці ширились й розвивались. Після поняття «народний дух» (Шевченко, Куліш), у ХІХ ст. ідеї українського солідаризму висловлював Сергій Подолинський, зокрема у книзі «Праця людини та її ставлення до розподілу енергії» (1880 р.). Невдовзі з’явилися «колектократія», «конкордизм» (Винниченко), «класократія» (Липинський), «націократія» (Сціборський), «національний солідаризм» (Боярський). Вони містять фактично критику капіталістичного – класового устрою, і пропонують ідеал національного, і соціального устрою який співзвучний з ідеями західного «класичного» солідаризму.
Український солідаризм міститься в річищі загальноєвропейських духовних засад і пов’язаний із пошуком не тільки національного, але й соціального ідеалу. Ідеї солідаризму присутні у творах В.Вернадського як філософа-косміста і автора вчення про ноосферу (а не як публіциста і члена партії кадетів), певною мірою у працях Д.Донцова, О.Ольжича, О.Телігі, Є.Маланюка, частково В.Липинського, а також теоретика українського імперіалізму Осипа Губчака.У 1946 р. Осип Бойдуник висловив ідею українського солідаризму у книзі «Національний солідаризм», а до цього у 1938 р. Юрій Липа у статті «Солідаризм раси» писав: «Українська раса – це раса солідаристів, яких суспільний ідеал – група, а не індивідуальність. Найприродніше місце українця – це перебування в групі, а ніколи – поза групою. В групі розвивається він найліпше. Українське суспільство було, є і буде як образ взаємовідносин груп. Тому нема іншої дороги до організації української раси, як тільки укладання взаємовідносин українських груп. Ніяка імпровізація, ніякий експромт-історія, лишень – договір груп як вияв одности характеру раси». Розвиваючи цю думку Ю.Липа додає: «Нема іншої глибшої ідеї тепер, у часах тотальних воєн на знищення, як ідея расової солідарности. Дехто її пробує висміювати, як ліберальну ідею “згоди” XIX віку. Це неправда. Вік XIX не повернеться, його вказівки також. Можна й треба очищати сучасне українство від деяких решток цього віку, але треба дивитися і вперед. Там ждуть українців віки, скоріш подібні до XVII чи навіть VII. Довкола українців є тільки неукраїнці, чужі їм або ворожі. Ніяка з давніх ідей XIX ст. тепер не має сили.
У 1950 році, в університеті міста Інсбрук (Франція) молодий французький учений, виходець з України Володмир-Юрій Данилів захистив дисертацію на ступінь доктора державних наук. Роботу можна назвати комплексним узагальненням існуючих теорій солідаризму, у якій автор виокремив основні постулати цього вчення. Одразу після здобуття незалежності, учений, в уже поважному віці включився в наукову дискусію навколо ідеологічного наповнення українського державотворення. У 2000 році його дисертація була видана в Україні у вигляді книги під назвою «Солідарність і солідаризм». Праця цього автора – нині є практично єдиним комплексним дослідженням солідаризму, виданим в Україні. Варто також зазначити, що у 1947–1972 роках націонал-солідаристська ідеологія вважалася офіційною в ОУН (м).

Солідаризм як соціально-політична концепція: нарис історії розвитку в Європі та Україні


В Україні відбувається пошук соціальної моделі, устрою суспільства, який буде дієвим в нову єру.
Старі устрої, основою яких була елітарність не працюють. Еліти країн в усьому Світі переживають кризу через конфлікт інтересів з суспільством.
Як тільки українці знайдуть інноваційну суспільну модель її радо переймуть інші народи.

Придбати книгу "Національний солідаризм"

Коментарі

  1. I see your blog regularly. Your blog is very useful for us.
    If you are screaming out “Тренинги в Киеве” you’ve come to
    the most elite essay Тренинги в Киеве....Click here

    ВідповістиВидалити

Дописати коментар