Спілка Вільних Людей

Спілка Вільних Людей
Коли в свідомості визріє Спрага жити Вільно,
слідуючи Своїм Природно-Божественним законам розвитку,
коли ця Спрага стане нестерпною,
тоді Самі і створимо реальне
суспільне формування для її реалізації.
1. Закон Свободи Волі- як наслідок Безумовної Любові.
Бог, створивши Людину, дав їй свободу Волі:
свободу думати, здійснювати свій вибір, свободу діяти.
Свобода Волі має на увазі також і Відповідальність
за свої думки, почуття, емоції, рішення і вчинки.
«Ніхто не може порушити Волю людини, нічого не можна зробити без згоди самої людини».
Людина, як особистість, індивід, вільна у своєму волевиявленні, прийнятті рішень. Нам було дане життя з певними цілями і завданнями і все, що з нами відбувається, залежить тільки від нас самих. Ми самі вибираємо свою долю і ким бути. Закон Свободи Волі даний для усвідомлення Себе і навколишнього світу і якщо ми хочемо, щоб цей закон працював так, як нам це треба, то ми повинні взяти відповідальність за все що відбувається з нами на себе самих і не перекладати її на інших.
Однак чомусь Вільна Людина дуже часто своє право вибору віддає комусь іншому (депутатам, керівникам...), а сама не хоче його робити. Потім дивується - а чому в житті все складається якось не так, а чому приймаються ті чи інші закони, дію яких направлено проти неї самої. Ви скажете, що тут порушується Закон Свободи Волі, а нічого подібного. Ви самі відмовилися від вибору і віддали його «дяді», а він його зробив так, як йому це потрібно. А хто сказав, що він буде його робити так як це треба вам?
Люди порушують Закон Недоторканності Волі Індивіда постійно: втручаються в чуже життя, маніпулюють іншими людьми для отримання якихось благ, а те, як людина своєю діяльністю порушує права живого розумного організму планети Земля з усією її флорою і фауною, взагалі потребує особливої Уваги та переосмислення .
Закон Недоторканності Волі Індивіда говорить: «Ніхто не має права проти волі Індивіда нав'язати йому що-небудь»!
З цього закону випливають такі наслідки:
1.Неможна нікому допомагати, якщо вас не просять. Кожен з нас сам є господарем своєї долі. Потрібно пам'ятати, що благими намірами вистелена дорога в пекло. Якщо ви будете влазити в чиюсь долю, то вас покарають.
2.Неможна змушувати людину, слідувати вашій пораді або щось намагатися змінити силою.
3.Вам самим теж ніхто не має права допомагати без вашого прохання. Тому свої проблеми ви повинні вирішувати самі, а не чекати, що хтось без вашого прохання їх вирішить.
4.Нікто не зобов'язаний вам допомагати, навіть якщо ви про це просите. Якщо допомагають, то потрібно бути вдячним.
5. Людині марно допомагати, якщо вона сама не хоче працювати над своїми проблемами.
6.Неможна картати людину за її вчинки, тому що вона має право робити так, як хоче, і їй доведеться нести і відповідальність за них.
7.Зберегти недоторканність своєї Волі людина може тільки тоді, коли сама не порушує чужу Волю.
Індивідом може бути одна людина і може бути ціла цивілізація. Індивідом також є будь-який представник живої природи. Ми ж будемо вважати, в основному, Індивід – Вільна Людина.
2. Суспільне формування - Спілка Вільних Людей.
Спілка Вільних Людей покликана допомогти об’єднатись і реалізувати Спрагу жити Вільно, слідуючи Своїм Природно-Божественним законам розвитку і Недоторканності Волі Індивіда зокрема.
Спілка Вільних Людей це об’єднання людей, які осмислено взяли на Себе Відповідальність за Свій Вільний Вибір і діють в межах Конституції України та міжнародного правового поля, для здійснення своєї влади – безпосередньо.
Вільна Людина це наступний світоглядний щабель в розвитку взаємовідносин в суспільстві. Вільна Людина не віддає свій голос і право вибору іншому, а робить вибір самостійно, керуючись правилами здравомислення, та сама несе відповідальність за свій вибір: за свої думки, почуття, емоції, наміри і вчинки. Прагне проявляти Безумовну Любов.
Відповідальність за Свій Вільний Вибір індивід несе перед:
1) своєю совістю, 2) своїм здоров’ям, 3) своєю сім’єю та Родом, 4) спільнотою по місцю свого мешкання, 5) спільнотою своєї країни, 6) спільнотою планети Земля.
Мета діяльності спілки Вільних Людей - забезпечити повний захист: - правовий, - економічний, - фізичний…
для Людей своєї самоорганізації і цим, допомогти їм об’єднатись і реалізувати Спрагу жити Вільно, слідуючи Своїм Природно-Божественним законам розвитку і Недоторканності Волі Індивіда зокрема.
2.1. Правовий захист.
2.1.1. Аналіз Конституції України, (правова довідка).
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 5. Україна є республікою. (Респу́бліка (від лат. res publica — справа громади))*
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
Коментарі та пояснення.
2.1.2. Право на життя вільних і рівних у своїй гідності людей, кожен із яких має право користуватися природними об'єктами права власності народу, якими є - земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, можливо реалізувати за умови -
рівноправності Вільних Людей на доступ до всіх природних ресурсів, в використанні яких є потреба. Тому кожен в праві отримати свою частку землі
(в Україні 576604кв.км / 42.6 млн. чол. = 1.3 Га землі) для індивідуального господарювання. В праві також і не отримати свою частку природних ресурсів, але відповідальність за раціональне їх використання не знімається!
2.1.3. Право на здоров’я. Людина, її життя і здоров'я визнаються найвищою цінністю..
Не розумно боротись з наслідками проблем із здоров’ям і тупо спонсорувати фармакологію, потрібно виправити причини.
Для здоров’я потрібно вести здоровий образ життя, який включає здорові і чисті: повітря, воду, їжу, думку, слово та почуття вдячності за все це.
Щоб це забезпечити, потрібно припинити себе труїти всім вище вказаним і
заборонити використання всіх отрутохімікатів (пестицидів, гербіцидів, мін. добрив і т.п.) на всій території. Цей крок зробить збитковим аграрні інтенсивні технології, а насправді, просто виявить і так їх цілковиту збитковість, яку сильно замаскували. Адже насправді дешеві продукти с/г інтенсивних технологій обходяться людям надзвичайно дорого. Вони шкодять здоров’ю і потім на його відновлення ми витрачаємо набагато більше сил часу грошей на фармакологію та медицину, перетворюємось із Вільних Людей на рабів хвороб, ліків, банків… Як можна добровільно їсти отруєну їжу, яка буцім то дешевша ніж власно вирощена на своїй 1.3 Га ділянці землі? Це ж абсурд, самообман, який веде до самознищення. Від землі відмовились, від контролю за використанням природних ресурсів відмовились, тому й несемо відповідальність: споживаємо отруєні їжу, воду, повітря…, хворіємо та гинемо!?...
Найкращий результат по якості, енергоефективності, економічності можна отримати при веденні особистого сімейного господарства на ділянці 1-2 Га землі. При створенні змішаних посадок на цих ділянках: лісу, саду та органічних грядок; при правильному використанні особливостей рослин впливати один на одного по сумісності; при створенні умов для пташок для контролю комах; тобто при створенні симбіозу – буде отримано найкращий результат. Створення симбіозу – надзвичайно цікаве, творче та натхненне завдання, яке дасть максимум задоволення та Досвіду, заради якого ми власне і прийшли втілитись та прожити Життя на Землі!!!
2.2. Економічний захист. (основний)
2.2.1. Аналіз існуючої ситуації.
Існуюча грошова система порушує закон «рівнозначності енергоінформаційного обміну» Це зрозуміло вже з самого визначення грошей:
« Гро́ші —це особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу.»
Функцію міри вартості покладено на особливий товар (гроші) і виходить, що міру вартості (інформацію – запис про вартість) потрібно купувати як товар за реальні енергоресурси. Обмін мірної інформації на ресурси – злочинно нерівнозначний. Міра (інформаційний запис) - не товар!!! Ото ж і виходить, що сучасна державна система – це система добровільного рабства, де людина добровільно віддає свою Волю вибору державному апарату; а грошова фінансова економічна система – це система узаконеного грабунку та поневолення Людини, знищення в ній Людських цінностей. Адже основна мета – грошовий прибуток не має нічого спільного із цінностями Людини і нищить їх.
2.2.2. Економічний захист Спілки Вільних Людей базується на інших принципах.
Це не грошова фінансова система з метою прибутку грошей, а природна економіка балансового обліку енергоресурсів з метою їх збільшення та забезпечення природних потреб Людини, або досягнення соціального ефекту.
Мета економіки – економно тобто раціонально використовувати енергію планети Земля та енергію Людської творчої праці.
Енергія – міра Руху, а Рух це Життя. Для Життя необхідна Енергія. На Землю теплова, світлова і т.п. енергія потрапляє від Сонця і акумулюється в біосфері в вигляді природних ресурсів. Мета діяльності Людини – не тільки забезпечити свої потреби, але при цьому і зберегти Енергетичний баланс Землі і природні ресурси.
Спалюючи енергоресурси ( вугілля, газ, нафту, деревину…), Людина зменшує енергетичний потенціал Землі. Збільшуючи площі зелених насаджень, Людина збільшує енергетичний потенціал Землі. Тут знову з’являється сенс в освоєнні Кожним Свого 1.3га землі, в створенні на ньому Зеленого оазису – простору Любові.
Функція економіки - виконувати ведення обліку надходження, обігу та використання енергоресурсів: природних (вугілля, газ, нафта, деревина…), та людської творчої праці. Людська енергія творчої праці має іншу природу ніж енергоресурси ( вугілля, газ, нафта, деревина…), тому і облік їх потрібно вести окремий.
Потрібно визначити загально признану одиницю обліку енергоресурсу (вугілля, газ, нафта, деревина…). Нею є 1 кВт*год.
При обміні плодами праці, коли отримуєш ти бажане (те про що просиш, в чому маєш потребу) від іншого, тоді виникає природна потреба бути вдячному. Енергія Вдячності тут виступає мірою вартості товару чи послуги. Виміряти фізичним приладом енергію вдячності чи творчої праці на разі не можливо. Але можливо домовитись про суспільну міру вартості – 1 ДОМОВлена ОДиниця ( 1 ДОМОВОД ) вдячності. Отже на заміну грошей прийшов – Домовод Вдячності.
Для створення в суспільстві механізму обліку надходження, обігу та використання природних ресурсів та плодів праці людей засновується суСпільний, тобто, Мій і Твій і кожного із членів Спілки, банк балансового обліку енергоресурсів та обміну плодами праці.
Кожен член Спілки має право відкрити особистий балансовий рахунок в цьому банку і, оскільки це і його банк, то кредит ДомовОдів Вдячності в ньому буде надаватись безпроцентний. Самому в Себе брати кредит під % - безглуздо. І одночасно паралельно відкривається Енергетичний балансовий рахунок обліку Енергоресурсів (в кВт*год) - Енергорахунок. Показник Енергорахунку впливає на розмір кредиту Домоводів Вдячності. Показник Енергорахунку буде збільшуватись, якщо діяльність буде приносити більше енергії ніж споживати, тобто, якщо діяльність збільшує акумулятивну спроможність біосфери при зменшені споживання енергоресурсів.
Ведення обліку особистих балансових рахунків в Суспільному Банку буде автоматичним простим та відкритим. Надав комусь товар чи послугу – отримав додачу на суму домовленої вартості в рахунку Домоводів Вдячності із рахунку Споживача. Спожив щось бажане від іншого – в знак вдячності перераховуєш із свого рахунку на його суму домовленої вартості. Паралельно при цьому відбувається і облік взаємообміну енергоресурсами (електроенергія, вугілля, газ, нафта, деревина, с/г продукція, інша продукція, металургія…) змінюються, аналогічно, і Енергетичні балансові рахунки. Кожен продукт повинен мати визначену енергетичну вартість в кВт*год і домовлену вартість в Домоводах Вдячності.
Дана економічна система проста справедлива та з автоматичним контролем напрямку розвитку діяльності Суспільства, не потребує паразитних затрат на корупцію та ніколи не має нехватки в домоводах (нових грошах) – мірі вартості, їх в обігу рівно стільки, щоб описати вартість необхідних товарів та послуг, тому не буде існувати і інфляції.
2.3. Фізичний захист.
Фізичний захист вимагає фізичної сили, а силу породжує Енергійний Рух. Тому, той хто контролює Енергію в вигляді цінних Енергоресурсів, контролює і Сили для фізичного захисту.
Економічний захист якраз і дозволяє взяти під контроль всі цінні Енергоресурси і спрямовувати їх сили на виконання потрібних завдань. Для цього потрібно просто акумулювати певну кількість енергоресурсів в Суспільний фонд, наприклад, кожен може заробіток 1 дня в тиждень перерахувати в цей фонд, або 1 день в тиждень попрацювати на суспільні потреби. Суспільні потреби обговорюються та погоджуються методи їх вирішення на Загальних Зборах. Люди вільно обирають сервіс по вирішенню своїх потреб за свої енергоресурси. Вони вирішують які Сили (військові, наукові, виробничі) їм мати, контролювати та утримувати.
Для якісного фізичного захисту раціонально відновити традиції Козацтва, коли з дитинства мистецтво Самоконтролю, Самозахисту, Самолікування, Взаємодії з Простором передавалось із покоління в покоління.
Далі відкрите і Вільне поле для проявлення Безумовної Любові в Творчості Вільних Людей, які взяли на Себе Відповідальність за Свій Вільний Вибір!!!

Спілка Вільних Людей Yura Lokotey

Коментарі