Вибрані питання європейської історії. Курс лекцій


ПРО КУРС

Метою курсу «Вибрані питання європейської історії» є критичне осмислення суспільного явища, котре вважають центральною подією у європейській історії – переходу від традиційного до модерного світу. Головний наголос ставиться на змінах, які пережили і продовжують переживати головні суспільні структури (сімʼя, місто, нація, покоління), а також артикуляції та відображенні цих змін в ідентичностях, цінностях та міфах. Завданням курсу є також ознайомлення з найголовнішими науковими дискусіями, які ведуться навколо цих змін. Окрім того, кожна з тем обговорюється у специфічно історично-культурному контексті Східної Європи.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ КУРСУ

Курс розрахований на десять тижнів та обіймає дев’ять ключових для європейської історії тем:
1. Традиційне суспільство
2. Модерність та модернізація
3. Місто й урбанізація
4. Нації і націоналізм
5. Шлюб і сім'я
6. Міт
7. Ідентичність
8. Цінності
9. Покоління
Вибрані питання європейської історії

Коментарі