ОУН завжди актуальна!

Встановлення окупаційного режиму в Україні, його перші брутальні дії були особливо болісно сприйняті тими політичними течіями організованого українства, які пов'язували свої сподівання на краще майбутнє...
З огляду на обставини конференція прийняла такі рішення: перевести основну частину кадрів ОУН на нелегальне становище і перейти до нелегальної роботи;
"впродовж найближчих зимових місяців діяльність Організації буде звернена у бік політичного та організаційного опанування суспільно-національного активу України, а через нього - народних українських мас для справи боротьби за суверенність українського народу на українській землі". Розглядаючи наступний час як "період мобілізації та підготовки українських революційних сил для дальшої боротьби за самостійну соборну Українську державу", провід ОУН(Б) звертав увагу своїх місцевих організацій на те, що "всякі місцеві й частинні акції назовні, що доводять до конфліктів з теперішньою військовою і політичною владою в Україні і унеможливлюють нормальну внутрішню працю в організаційних клітинах, є недоцільні"

ОУН завжди актуальна!

Коментарі