Концепція змін політсистеми влади в Україні


РУНА не є "особистим проектом" депутата Н. Савченко.
Розумію скепсис багатьох і закиди в стилі "української" влади до націоналістів "йдіть захищати Україну на фронт і не заважайте нам красти в Києві".


Сучасна війна відбувається насамперед в головах людей. 

#мозок, #розум є полем битви різних ідеологій і проектів, концепцій від "русского мира", капіталізму, комунізму, соціалізму, лібералізму, християнства, ісламу до 5.10, БПП, НФ, "Самопомочі", "Батьківщини" і подібних політичних проектів.

Як позбитись впливу ворожих концепцій, ідеологій, запобігти масовому зомбуванню через ЗМІ, телебачення, інтернет?

Мислити самостійно, аналізувати інформацію, яка потрапляє через органи чуттів (зір, слух), налаштувати систему фільтрів і оцінки інформації.


Саме тому вміння мислити, вчитись самостійно є критично важливою навичкою для мільйонів українців.


#РУНА – Революція Українського Народу –  перша в Україні ідеологічна громадсько-політична сила багатолідерного типу.   
         Ідеологічними засадами РУНА є:
         Відмова від існуючої, за своєю сутністю – радянської системи і повернення до цивілізаційних засад, вироблених українським суспільством в період вільного розвитку, починаючи з часів Київської Русі.
         Традиційними рисами українського суспільства є права і свободи людини, недоторканість приватної власності, поліконфесійність, поліетнічність, повага до інших народів і культур.
         Подолання наслідків колоніального та тоталітарного режимів в Україні здійснюється шляхом проведення декомунізації та деколонізації. Як наслідок – побудова суспільно-політичного устрою, що відповідає світобаченню українського суспільства.
         В центрі українського суспільства – людина, яка в системі “людина – громада - держава” реалізує свої природні права.
         Україна – унітарна децентралізована республіка як система територіальних громад, об’єднаних у державу.
         Влада в Україні формується знизу вгору від територіальних громад до найвищих державних утворень за принципом субсидіарності.
         Принципи розподілу реалізованої праці та принципи фукціонування власності відповідають традиційним уявленням українського суспільства.
         Першочерговим завданням реформ є зміна правового регулювання чотирьох ключових інститутів влади (місцеве самоврядування, судова, правоохоронна та виборча системи) та двох визначальних інститутів суспільства (функціонування праці та функціонування власності).
#Система за якою конунг (#князь#ярл#султан#хан#граф#коган#король#цар#генсек#олігарх,#президент) забирає все, а мільйонам холопів залишаються крихти з барського столу вже не влаштовує мільйони людей.
Саме тому відбулись чотири невдалі революції 1917, 1990, 2004, 2014 років. Людей більше не влаштовує наявна система розподілу суспільного продукту.
Перша революція доконала Російську імперію, друга #СРСР...

Коментарі