ІСТОРІЯ З М’ЯСОМ #4 | Україна: Східні коріння


Варто тоді докорінно переписати міф Русі. Звичайне варязьке утворення, яке грабувало і продавало у рабство місцеве населення(нащадків скіфів). Після прийняття варягами у 8-9 столітті християнства з меркантильних причин християнство з'явилось в Києві, як в одному з таборів, ринків для невільників. Варяги у 8-9 століттях приймали християнство по кілька різів, бо їм монахи дарували за це одяг, взуття по всіх портах Середземного, Північного та Балтійського морів ("Тремтячі еліти" О. Покальчук).
"Держава" Русь як міф виникає в літописах ченців 16-18 століття щоб прикрасити та переписати історію майбутньої імперії. Насправді існувало лише кілька міст(Новгород, Київ) Варягів по Дніпру, Волзі для продажу невільників та мечів. Які вигідно було назвати "державою". Скіфів було кілька різновидів: скіфи-кочівники, скіфи-орачі і царські скіфи.
"Скіфи (скити) (грец. Σκύϑαι) — екзоетнонім грецького походження, який у сучасній науковій та художній літературі застосовується до практично всіх кочових племен, що мешкали у VII—III ст. до н. е. на землях Великого Євразійського Степу, тобто від степів сучасної України на заході й до сучасної Монголії та Китаю на сході. "
Скіфи

З скіфів орачів(осідлих) цілком могли в 3 ст. до н.е. - 9 ст. виникнути племена, які історики назвуть слов'янськими(древляни, поляни, ...)

Руйнування Києва (центру работоргівлі) в 1237-1241 є спробою знищити варягів та їх "бізнес" з продажу нащадків скіфів-орачів нащадками скіфів-кочівників(печенігами, половцями).
Територію степу в Євразії контролювали кочівники(гуни, скіфи, печеніги, татари, монголи, половці). Південь України був під контролем кочівників "цивілізації Степу, культури кочівників" з 8 ст. до н.е. до 18-19 ст.

В 8-9 столітті на території скіфів орачів приходять варяги і починається конфлікт між кочовими скіфами і варягами, які продають у рабство Візантії скіфів-орачів?
Історія варягів, які займались работоргівлею, і історія місцевих племен, народів це дві різні історії. Нажаль з цих двох історій зліпили міф про Київську Русь.

Варяги не контролювали всю територію Полісся, Степу, лише пересувались Дніпром і будували фортеці(Київ, Новгород) в яких тримали невільників на продаж.

В певному сенсі українці є "антидержавною нацією" з потужною анархічною традицією. Глобальний тренд на створення національних держав, перехід від феодалізму до капіталізму в 19 віці мав вплив на нащадків "української", руської шляхти. Якщо Західна Європа здійснила перехід від феодалізму до капіталізму в 1780-1860-х роках, то в межах Російської імперії(Польща, Україна) перехід відбувався в 1850-1900. Українська шляхта (Гоголі, Хмельницькі, Вишневецькі, Скоропадські, Мазепи, Кочубеї, Лизогуби, Ханенки, Розумовські ...) були учасниками і архитекторами процесів. Звинувачувати шляхту 16-19 віків з позицій 20 або 21 століття нема сенсу.

Коментарі