Культура чи цивілізація?

#Цивілізація - термін введений в обіг французами 19 століття для обгрунтування політики колонізації, колоніалізму.
"Розвинені" нації оголошено цивілізованими, решту оголошено дикими. Саме цей  дискурс варвари(дикуни)- цивілізовані лежить в основі колоніалізму.
"Цивілізовані" країни(держави) вважають, що у них є право окуповувати, захоплювати, колонізувати, використовувати ресурси, природні копалини, території "диких"(нерозвинених) країн.
Поява в науці термінів "західна цивілізація", "#цивілізація" - спроба наукового обгрунтування колоніальної політики 18-20 французів, німців, британців, росіян, американців щодо десятків країн і народів планети.
Згадаємо гасло націоналістів 20-го століття: "Свободу - народам, свободу - людині!".
Ось чому "цивілізовані" народи цькують і ненавидять націоналізм і націоналістів. Адже гасло антиколоніальне за змістом і суттю!
Після краху імперій у минулому столітті націоналісти, вільні #люди найперші, найзапекліші вороги капіталістів, імперіалістів і колонізаторів!
Саме тому українці мають відкинути цивілізаційний дискурс, як ганебну наукову теорію, яку використовують для колоніальної, неоколоніальної експлуатації одних народів іншими.
Культура - позитивний термін без гріхів і злочинів минулого на відміну від цивілізації.
Культури народів збагачують, доповнюють одна одну, сприяють розвитку і прогресу людства!
У випадку виникнення національно-визвольних рухів імперії намагаються їх придушити, переходять від колоніалізму до неоколоніалізму. Намагаються зберегти політичну, економічну, інтелектуальну, культурну залежність колишніх колоній від метрополій.

P.S. Шляхом маніпуляції було звужено зміст слова "культура" і більшість сенсів, практик культури штучно прив'язано до терміна "цивілізація".
Культура включає в себе суспільні, юридичні, організаційні, господарські, наукові, методичні, освітні, військові, державні, сімейні, економічні, кулінарні практики; поховальні, весільні обряди, ініціації.
Більшість з перерахованих вище галузей життя суспільства стали відносити до "здобутків цивілізації".
Згадайте предмети, які викладають в університеті. Серед них є філософія і культура. Предмет "цивілізація" в університетських дисциплінах відсутній!

Коментарі