Цивілізаційна роль України

Текст має численні протирічча:
бажання "сильної національної держави" і водночас "функції державної машини мають зменшитися". Хто обмежить ці функції "сильної держави"?
Пасіонарну частину – добробати і волонтерів олігархічно-кланова держава пацифікувала.
Бажання взяти за приклад євреїв та Ізраїль приречене на поразку. Де ми візьмемо 40 мільйонів євреїв, якщо їх у світі всього 12 млн?
Натомість є 40 млн українців, які ніколи не стануть євреями.

Один рік служби в сучасній радянській армії тільки скалічить молодих українців, українок віком 18-42 роки. Вони просто отримують невиліковну травму на все життя. ЗСУ досі живе за пруськими, царськими, радянськими статутами! Потрібно з нуля створювати армію і взяти за основу УДА, або інші боєздатні і мотивовані підрозділи, які на ділі довели ефективність, проявили високу боєздатність, пройшли перевірку війною. Відібрати найкращих офіцерів, сержантів з ЗСУ в якості інструкторів.
Рівність всіх перед законом, рівні права - це маячня французів 18-19 століть. Годі вірити в демократію, рівність і свободу!
В країні вже сформовані стани(касти) військових(кшатріїв), філософів(рахманів, радж), підприємців та "гречкосіїв". Нема ніякої рівності між людьми як у фізичних та і у розумових здібностях!

Відзначаючи чергові річниці цих трьох справді великих подій нашої недавньої історії, маємо добру нагоду подумати і осмислити, чому так відбувалося. Поглянути на прожите і пережите країною під кутом зору ролі та завдання (місця, призначення, місії) України у сучасному розмаїтому і роздертому протиріччями світі. Якщо коротко сформулювати, яке головне завдання стоїть перед українським суспільством сьогодні і на ближчу перспективу, або в чому полягає суть української політики на сучасному етапі, то я би відповів так: збудувати сильну, сучасну національну державу, здатну гарантувати безпеку нації від зовнішньої агресії, та провести внутрішню соціально-економічну трансформацію. Державу, самостійну у здійсненні своєї внутрішньої політики і суверенну (суб'єктну) на геополітичній арені. Стосовно внутрішньої трансформації, хочу погодитися з С. Дацюком, який стверджує, що на сучасному етапі Україні потрібна не так модернізація (як запозичення і копіювання кращих чужих зразків), як інноваційна модель розвитку, базована на знаннях, інтелекті та винахідництві. А це передбачає культивування інтелектуалізму, любові до знань і виховання смаку до інновацій (винаходів) як важливий елемент державної політики.
Цивілізаційна роль України Тарас Стецьків

Коментарі